Jak przygotowujemy i oklejamy pojazd

Przed przystąpieniem do oklejania pojazd jest bardzo dokładnie odtłuszczany specjalnymi środkami przygotowawczymi oraz osuszany.

Demontowane są niektóre elementy pojazdu (listwy, znaki firmowe, klamki itp.). W przypadku braku technicznej możliwości demontażu elementów są one pozostawiane.

Do prawidłowej aplikacji folii stosowne są przez naszych aplikatorów specjalistyczne środki uszczelniające łączenia folii oraz wzmacniające siłę klejenia folii w najbardziej newralgicznych miejscach renomowanej firmy 3M.

Dysponujemy własnym miejscem do aplikacji folii w Zielonej Górze, spełniające wszelkie wymogi do prawidłowego wyklejenia pojazdów, jak również korzystamy z pomieszczeń wynajmowanych w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie oraz Gdańsku.

Aplikujemy również folię u Klienta, przy założeniu iż posiada on pomieszczenie:
- ogrzewane (temperatura pokojowa),
- nie zakurzone
- z dostępem do prądu
- w którym po wstawieniu pojazdu dookoła pozostaje minimum po 1m wolnej przestrzeni.

Wszyscy aplikatorzy posiadają odpowiednie szkolenia oraz certyfikaty szkoleniowe, potwierdzające ich umiejętności w aplikowaniu folii na pojazdach.